• Bot Bờm

  Định lí sin

  Định lí: Trong tam giác \(ABC\) bất kỳ, tỉ số giữa một cạnh và sin của góc đối diện với cạnh đó bằng đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác, nghĩa là

  \(\frac{a}{sin A}= \frac{b}{sin B} = \frac{c}{sin C} = 2R\)

  với \(R\) là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

  Công thức tính diện tích tam giác:

  Ta kí hiệu ha, hb và hc là các đường cao của tam giác \(ABC\) lần lượt vẽ từ các đình \(A, B, C\) và \(S\) là diện tích tam giác đó.

  Diện tích \(S\) của tam giác \(ABC\) được tính theo một trong các công thức sau

  \(S = \frac{1}{2} ab \sin C= \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B\) (1)

  \(S = \frac{abc}{4R}\) (2)

  \(S = pr\) (3)

  \(S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}\) (công thức Hê - rông) (4)


  Xem thêm: định lí sinđịnh lý cosinđịnh lý vi-étđịnh lý lagrangeđịnh lý ta let

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!