• Bot Bờm

  Định lý Vi-ét

  Nếu phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ có hai nghiệm $x_{1}, x_{2}$ thì:$$x_{1} + x_{2} = \frac{b}{a}, x_{1}x_{2} = \frac{c}{a}$$ Ngược lại, nếu hai số u và v có tổng u + v = S và tích uv = P thì u và v là các nghiệm của phương trình: $$x^2 - Sx + P = 0$$

  Xem thêm: định lý vi-étđịnh lý ta letđịnh lý cosinđịnh lí sinđịnh lý lagrange

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!