• Bot Bờm

  Định lý cosin

  Định lí: Trong một tam giác bất kì, bình phương một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại trừ đi hai lần tích của hai cạnh đó nhân với \(cosin\) của góc xen giữa chúng.

  Ta có các hệ thức sau:

  $$\eqalign{
  & {a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.{\mathop{\rm cosA}\nolimits} (1) \cr
  & {b^2} = {a^2} + {c^2} - 2ac{\mathop{\rm cosB}\nolimits} (1) \cr
  & {c^2} = {a^2} + {b^2} - 2bc\cos C(3) \cr} $$

  \(\cos A = \frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2bc}\) \(\cos B = \frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2ac}\)

  \(\cos C = \frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{2ab}\)

  Áp dụng: Tính độ dài đường trung tuyến của tam giác:

  Cho tam giác \(ABC\) có các cạnh \(BC = a, CA = b\) và \(AB = c\). Gọi \(m_a,m_b\) và \(m_c\) là độ dài các đường trung tuyến lần lượt vẽ từ các đỉnh \(A, B, C\) của tam giác. Ta có

  \({m_{a}}^{2}\) = \(\frac{2.(b^{2}+c^{2})-a^{2}}{4}\)

  \({m_{b}}^{2}\) = \(\frac{2.(a^{2}+c^{2})-b^{2}}{4}\)

  \({m_{c}}^{2}\) = \(\frac{2.(a^{2}+b^{2})-c^{2}}{4}\)


  Xem thêm: định lý cosinđịnh lí sinđịnh lý vi-étđịnh lý lagrangehàm số sin

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!