• Bot Bờm

  Định nghĩa hiệu của hai vectơ

  Cho hai vecto \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\). Ta gọi hiệu của hai vecto \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\) là vecto \(\vec{a} + (-\vec{b})\), ký hiệu là \(\vec{a} - \vec{b}\).
  Như vậy: \(\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})\).
  Với ba điểm O, A, B tùy ý, ta có \(\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}\)
  Chú ý:
  1) Phép toán tìm hiệu của hai vecto còn được gọi là phép trừ vecto
  2) Với ba điểm tùy ý A, B, C ta luôn có:
  + Quy tắc ba điểm: \(\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC})\)
  + Quy tắc trừ: \(\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}\)

  Xem thêm: định nghĩa hiệu của hai vectơđịnh nghĩa tích vô hướng của hai vectơtổng của hai vectơtọa độ của tổng, hiệu, tích hai vectơý nghĩa hình học của tang và côtang

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!