• Bot Bờm

  Bất đẳng thức Cô-si

  Trung bình nhân của hai số không âm nhỏ hơn hoặc bằng trung bình cộng của chúng.
  $\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}, \forall a, b \geq 0$
  Đẳng thức $\sqrt{ab} = \frac{a + b}{2}$ xảy ra khi và chỉ khi a = b.
  + Hệ quả 1: Tổng của một số dương với nghịch đảo của nó lớn hơn hoặc bằng 2.
  $a + \frac{1}{a} \geq 2, \forall a > 0$.
  + Hệ quả 2: Nếu x, y cùng dương và có tổng không đổi thì tích xy lớn nhất khi và chỉ khi x = y.
  Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.
  + Hệ quả 3: Nếu x, y cùng dương và có tích không đổi thì x + y nhỏ nhất khi và chỉ khi x = y.
  Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích, hình vuông có chu vi nhỏ nhất.

  Xem thêm: bất đẳng thức cô-sibất phương trình chứa tham sốbất đẳng thức hệ quảbất phương trình bậc hai một ẩnbất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!