• Bot Bờm

  Các dấu hiệu chia hết

  Cho 2: Số (và chỉ số đó) có chữ số tận cùng chẵn hoặc bằng không.

  Cho 4: Số (và chỉ số đó) có hai chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành một số chia hết cho 4 (quy ước 4=04; 8=08).

  Cho 8: Số (và chỉ số đó) có ba chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành một số chia hết cho 8 (quy ước 8=008; 16=016).

  Cho 3: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số chia hết cho 3.

  Cho 9: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số chia hết cho 9.

  Cho 6: Số (và chỉ số đó) đồng thời chia hết cho 2 và 3.

  Cho 5: Số (và chỉ số đó) có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

  Cho 25: Số (và chỉ số đó) có hai chữ số tận cùng là 0 hoặc làm thành một số chia hết cho 25.

  Cho 11: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số ở vị trí chẵn và tổng các chữ số ở vị trí lẻ bằng nhau hoặc hiệu của chúng là một số chia hết cho 11


  Xem thêm: các dấu hiệu chia hếtxác suất của biến cốcách nhiễm điệntính chất của xác suấtthể tích của khối hộp chữ nhật

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!