• Bot Bờm

  Cung hơn kém nhau pi

  Cung hơn kém nhau \(\pi \): \(\pi \) và \(\left( {\alpha  + \pi } \right)\)

  Các điểm cuối của hai cung đối xứng nhau qua gốc tọa độ, nên ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \sin (\alpha  + \pi ) =  - \sin \alpha \\
  \cos (\alpha  + \pi ) =  - \cos \alpha \\
  \tan (\alpha  + \pi ) = \,\,\,\,\,\tan \alpha \\
  \cot (\alpha  + \pi ) = \,\,\,\,\,\cot \alpha 
  \end{array}\)

  Xem thêm: cung hơn kém nhau picung bù nhaucung phụ nhaucung đối nhauchuyển động ném ngang

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!