• Bot Bờm

  Dãy số bị chặn

  - Dãy số Un được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại số M sao cho

  Un ≤ M, với mọi \(n \in {\mathbb N}^*\).

  - Dãy số Un được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại số m sao cho

  Un ≥ m, với mọi \(n \in {\mathbb N}^*\).

  - Dãy số Un được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trêm vừa bị chặn dưới tức là tồn tại hai số m, M sao cho:

  m ≤ Un ≤ M, với mọi \(n \in {\mathbb N}^*\)


  Xem thêm: dãy số bị chặnhàm số bậc nhấtdãy số tăng, dãy số giảmhàm số bậc haiđộ lệch chuẩn

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!