• Bot Bờm

  Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

  1. Định nghĩa

  Với mỗi góc \(α\) \(({0^0} \le \alpha \le {180^0})\) ta xác định một điểm \(M\) trên nửa đường tròn đơn vị sao cho góc \(\widehat{xOM} = α\) và giả sử điểm \(M\) có tọa độ \(M({x_0};{y_0})\).

  Khi đó ta có định nghĩa:

  \(Sin\) của góc \(α\) là \({y_0}\), kí hiệu là \(\sin α = {y_0}\)

  \(cosin\) của góc \(α\) là \(x_0\), kí hiệu là \(\cos α =x_0\)

  \(tang\) của góc \(α\) là \(( x_0≠ 0)\), ký hiệu \(\tan α =\frac{x_{0}}{y_{0}}\)

  \(cotang\) cuả góc \(α\) là \((y_0≠ 0)\), ký hiệu \(\cot α = \frac{y_{0}}{x_{0}}\)

  Các số \(\sin α\), \(\cos α\), \(\tan α\), \(\cot α\) được gọi là các giá trị lượng giác của góc \( α\)

  2.Tính chất

  Sự liên hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc bù nhau

  \(\sin α = \sin(180^0– α)\)

  \(\cos α = -\cos((180^0– α)\)

  \(\tan α = \tan(180^0– α)\)

  \(\cot α = - \cot(180^0– α)\)

  Hai góc bù nhau thì có sin bằng nhau còn cos, tan, cot thì đối nhau

  3. Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt


  Xem thêm: giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độgiá trị lượng giác của các cung đặc biệtgiá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệthàm số lượng giác của góc bộigiá trị lượng giác của cung alpha

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!