• Bot Bờm

  Hệ trục tọa độ

  a) Định nghĩa: Hệ trục tọa độ \(\left( {0;\overrightarrow i ;\overrightarrow j } \right)\) gồm hai trục \(\left( {0;\overrightarrow i } \right)\) và \(\left( {0;\overrightarrow j } \right)\) vuông góc với nhau.

  \(O\) là gốc tọa độ

  \(\left( {0;\overrightarrow i } \right)\) là trục hoành

  \(\left( {0;\overrightarrow j } \right)\) là trục tung

  \(|\overrightarrow i | = |\overrightarrow j |=1\)

  Mặt phẳng được trang bị một hệ tọa độ được gọi là mặt phẳng tọa độ

  b) Tọa độ vectơ

  \(\overrightarrow u = x\overrightarrow i + y\overrightarrow j \Leftrightarrow u(x;y)\)

  hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi các tọa độ tương ứng bằng nhau

  \(\overrightarrow u (x;y);\overrightarrow {u'} (x';y')\)

  \(\overrightarrow u = \overrightarrow {u'} \Leftrightarrow \)\(x = x'\) và \(y = y'\)

  c) Tọa độ một điểm:

  Với mỗi điểm \(M\) trong mặt phẳng tọa độ thì tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow {OM} \) được gọi là tọa độ của điểm \(M\).

  \(\overrightarrow {OM} = x\overrightarrow i + y\overrightarrow j \Leftrightarrow M(x;y)\)

  d) Liên hệ giữa tọa độ của điểm và của vectơ:

  cho hai điểm \(A({x_A},{y_A});B({x_B},{y_B})\)

  Ta có \(\overrightarrow {AB} ({x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A})\)

  Tọa độ của vec tơ thì bằng tọa độ của điểm ngọn trừ đi tọa độ tương ứng của điểm đầu.


  Xem thêm: hệ trục tọa độhệ trục tọa độ đề-các vuông góc oxyzđiện dung của tụ điệnđiện trường đềutổng hợp dao động

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!