• Bot Bờm

  Hoán vị lặp

  Cho n phần tử, trong đó có n1 phần tử giống nhau thuộc loại 1, n2 phần tử giống nhau thuộc loại 2,… nk phần tử giống nhau thuộc loại k, (n1+n2+…+nk=n).
  Sắp xếp n phần tử đã cho thành mọi dãy (cùng độ dài) có thể có.
  Mỗi dãy thu được như vậy gọi là một hoán vị lặp của n phần tử đã cho.


  Xem thêm: hoán vị lặphình viên phânhoán vịchỉnh hợp lặphình dạng của elip

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!