• Bot Bờm

  Ký hiệu "với mọi" và ký hiệu "tồn tại"

  Ký hiệu $\forall$ đọc là "với mọi".
  Câu "Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng 0" là một mệnh đề, có thể viết mệnh đề này như sau:
  $$\forall{x} \in \mathbb{R} : x^{2} \geq 0$$ hay $$x^{2} \geq 0, \forall{x} \in \mathbb{R}$$
  Ký hiệu $\exists$ đọc là "có một" hoặc "tồn tại một" hoặc "có ít nhất một", "tồn tại ít nhất một".
  Câu "Có một số nguyên nhỏ hơn 0" là một mệnh đề. Có thể viết mệnh đề này như sau:
  $$\exists{n} \in \mathbb{Z} : n < 0$$

  Xem thêm: dòng điệnphép hiệu tập hợpkhái niệm lôgaritcách nhiễm điệnkhái niệm hàm số

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!