• Bot Bờm

  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

  a) Sơ đồ chung các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số \(y=f(x)\):

  • Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số
  • Bước 2: Khảo sát sự biến thiên: 
   • Xét chiều biến thiên của hàm số:
    •  Tính đạo hàm \(f'(x)\). 
    • Tìm các điểm mà tại đó \(f'(x)=0\) hoặc không xác định.
    •  Xét dấu đạo hàm \(f'(x)\) và suy ra chiều biến thiên của hàm số.
   • Tìm cực trị của hàm số.
   • Tính các giới hạn \(\lim_{x\rightarrow +\infty }y,\lim_{x\rightarrow -\infty }y\) và các giới hạn có kết quả là vô cực (\(= \pm \infty\)), tìm các đường tiệm cận (nếu có)
  • Bước 3: Vẽ đồ thị
   • Xác định các điểm đặc biệt: giao với Ox, Oy điểm có tọa độ nguyên.
   • Nêu tâm đối xứng, trục đối xứng (nếu có).

  b) Chú ý

  • Đồ thị hàm số bậc ba nhận điểm \(I(x_0,f(x_0))\) với \(x_0\) là nghiệm phương trình \(f''(x_0)=0\) làm tâm đối xứng.
  • Đồ thị hàm số phân thức bậc nhất/bậc nhất nhận giao của hai tiệm cận làm tâm đối xứng.
  • Đồ thị hàm số lẻ nhận \(O(0;0)\) làm tâm đối xứng.
  • Đồ thị hàm số chẵn nhận Oy làm trục đối xứng.

  Xem thêm: khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm sốsự biến thiên của hàm sốchiều biến thiên của hàm số bậc haigiá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốchất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!