• Bot Bờm

  Khối lăng trụ

  a) Khối lăng trụ

  • Hình lăng trụ:
   • 2 đáy là 2 đa giác bằng nhau.
   • Các cạch bên song song và bằng nhau.
   • Các mặt bên là các hình bình hành.

  • Khối lăng trụ là phần không gian giới hạn bởi hình lăng trụ.
  • Hình lăng trụ đứng:
   • Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

   • Tính chất: Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật và vuông góc với mặt đáy.

  • Hình lăng trụ đều:
   • Định nghĩa: Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

   • Tính chất: Các mặt bên của hình lăng trụ đều là các hình chữ nhật bằng nhau. 


  Xem thêm: khối lăng trụthể tích khối lăng trụphép đối xứng trụchàm số liên tụckhối đa diện lồi

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!