• Bot Bờm

  Khái niệm tập hợp

  Khái niệm tập hợp:
  Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học. Các tập hợp thường được kí hiệu bằng những chữ cái in hoa: $A, B,..., X, Y$. Các phần tử của tập hợp được kí hiệu bằng các chữ in thường $a, b,..., x, y$.
  Kí hiệu $a \in A$ để chỉ a là một phần tử của tập hợp A hay a thuộc tập hợp A.
  Ngược lại $a \notin A$ để chỉ a không thuộc A.
  Một tập hợp có thể được cho bằng cách liệt kê các phần tử của nó hoặc được cho bằng cách nêu tính chất đặc trưng của các phần tử của nó.
  Ví dụ: $A = \{1,2,3,4,5\}$ hay $A = \{x \in \mathbb{R} | 2x^2 - 5x + 3 = 0\}$
  Một tập hợp không có phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng, kí hiệu $\varnothing $.
  Người ta thường minh họa tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường kín, gọi là biểu đồ Ven.

  Xem thêm: khái niệm tập hợpkhái niệm lũy thừakhái niệm bất đẳng thứckhái niệm về phép dời hìnhkhái niệm lôgarit

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!