• Bot Bờm

  Phương trình bậc nhất hai ẩn

  Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là
  $ax + by = c$ (1)
  Trong đó a, b, c là các hệ số, với điều kiện a và b không đồng thời bằng 0.
  Chú ý:
  + Khi a = b = 0 ta có phương trình 0x + 0y = c. Nếu $c \neq 0$ thì phương trình này vô nghiệm, còn nếu c = 0 thì mọi cặp số $(x_{0}; y_{0})$ đều là nghiệm.
  + Khi $b \neq 0$, phương trình ax + by = c trở thành
  $y = \frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$ (2)
  Cặp số $(x_{0}; y_{0})$ là một nghiệm của phương trình (1) khi và chỉ khi điểm $M(x_{0}; y_{0})$ thuộc đường thằng (2).
  Tổng quát, người ta chứng minh được rằng phương trình bậc nhất hai ẩn luôn luôn có vô số nghiệm. Biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình (1) là một đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

  Xem thêm: phương trình bậc nhất hai ẩnphương trình bậc nhất ba ẩnbất phương trình bậc nhất hai ẩnhệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnhệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!