• Bot Bờm

  Phương trình nhiều ẩn

  Phương trình một ẩn số x là mệnh đề chưa biến có dạng $f(x) = g(x)$. Ngoài ra, ta còn gặp những phương trình có nhiều ẩn số, chẳng hạn:
  $3x + 2y = x^2 - 2xy + 8$    (1)
  $4x^2 - xy + 2z = 3z^2 + 2xz + y^2$    (2)
  Phương trình (1) là phương trình 2 ẩn (x và y), còn (2) là phương trình ba ẩn (x, y và z).
  Khi x=2, y=1 thì hai vế của phương trình (1) có giá trị bằng nhau, ta nói cặp số (x; y)=(2; 1) là một nghiệm của phương trình (1)
  Tương tự, bộ ba số (x; y; z) = (-1; 1; 2) là một nghiệm của phương trình (2).

  Xem thêm: phương trình nhiều ẩnphương trình một ẩnphương trình hệ quảbất phương trình một ẩnphương trình bậc nhất ba ẩn

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!