• Bot Bờm

  Quy tắc về giới hạn vô cực

  a) Quy tắc giới hạn của tích \(f(x).g(x)\)

  + Nếu \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = L \ne 0 \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} g\left( x \right) = +\infty\) (hoặc \(-\infty\) ) thì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \left[ {f\left( x \right).g\left( x \right)} \right]\) được cho trong bảng sau:

  b) Quy tắc tìm giới hạn của thương \(\dfrac{f(x)}{g(x)}\)


  Xem thêm: quy tắc về giới hạn vô cựcgiới hạn vô cựcgiới hạn vô cựcquy tắc về dấu khi nhân và chiađịnh lí về giới hạn hữu hạn

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!