• Bot Bờm

  Tính chất của tích vô hướng

  Với ba vectơ \(\vec a,\vec b,\vec c\) tùy ý và một số thực k, ta có:

  \(\vec a.\vec b=\vec b.\vec a\) (tính chất giao hoán)

  \(\vec a.\vec b=0\Leftrightarrow \vec a\perp \vec b\)

  \((k\vec a).\vec b=\vec a.(k\vec b)=k.(\vec a.\vec b)\) 

  \(\vec a. (\vec b\pm \vec c)=\vec a.\vec b\pm \vec a.\vec c\) (tính chất phân phối tổng hiệu)

  \(\vec{a}^2 \geq 0, \vec{a}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec a = \vec 0\)

  Từ các tính chất của tích vô hướng của hai vecto ta suy ra:


  Xem thêm: tính chất của tích vô hướngtính chất của mặt phẳngbiểu thức tọa độ của tích vô hướngtính chất của phép cộng vectơtính chất của bất đẳng thức

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!